شعر اصول دین

...

شعر بسیار زیبای اصول دین از آقای ناصر باقریون

 

اصول دین بود پنچ

دانستنش بود گنج

توحید باشد یکم

نبوت است دوم

معاد سومین است

این سه اصول دین است

دو اصل دیگر آن

که نزد ما شیعیان

عدل و امامت بود

راه سعادت بود

 

 

 

اصول دین پنج بُوَد            دانستنش گنج بُوَد

توحید اولین است              نبوت دومین است

معاد سومین است     این سه اصول دین است

دو اصل دیگر آن               که نزد ما شیعیان

عدل و امامت بُوَد                راه سعادت بُوَد

 

 

منبع شعر :کودک سیتی

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.