میلادحضرت زهرا

...

زهرای کوثر آمد               خندان و شاد و خوشرو

با دامنی پر از گل              با غنچه های خوشبو

روی سرش ستاره            یک تاج آسمانی

بر صورت قشنگش             لبخند مهربانی

بابای خوب زهرا                بوسید صورتش را

او با فرشته ها گفت          شکر خدای دانا

 این هم یک مولودی کودکانه:

مژده بدید ای بچه ها          میلاد زهرا آمده

      به به به به       

ماه جمادی آمده               زمان شادی آمده

                به به به به                 

ماه دین تابان شده            جشن گلریزان شده

                به به به به                 

رسول حق شادان شده      خدیجه هم خندان شده

 به به به به

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.