شعر و رنگ آمیزی برای امام مهربان

...

شعر و رنگ آمیزی برای امام رضا علیه السلام

 

تصویر مذهبی کودکانه برای رنگ آمیزی میلاد امام رضا ع

 

با مردم دنیا                 با شیعه­ی حیدر

 

بودی تو چه خوش­رو       یا ضامن آهو

تصویر مذهبی کودکانه میلاد امام رضا ع     تصویر مذهبی کودکانه برای رنگ آمیزی میلاد امام رضا ع

کردار تو باشد               گفتار تو باشد

پر نکته و نیکو                یا ضامن آهو

تصویر مذهبی کودکانه برای رنگ آمیزی میلاد امام رضا ع تصویر مذهبی کودکانه میلاد امام رضا ع

ای شاه خراسان              جمعیت زائر

آورده به تو رو                   یا ضامن آهو

تصویر مذهبی کودکانه میلاد امام رضا ع تصویر مذهبی کودکانه برای رنگ آمیزی میلاد امام رضا ع 

آن صحن و سرایت         از عطر مناجات

گردیده چه خوشبو         یا ضامن آهو

تصویر مذهبی کودکانه میلاد امام رضا ع  تصویر مذهبی کودکانه برای رنگ آمیزی میلاد امام رضا ع

  • شاعر:سید محمد وحیدی صدر

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.