Graphing Calculator by Mathlab

...

یک نرم افزار محاسباتی پیچیده برای حل مسائل ریاضی و مشتقات آن می باشد که رسم جدول و نمودار، حل معادلات چند جمله ای، حل ماتریس را نیز امکانپذیر کرده است.

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.