مهم ترين عامل براي به كمال رساندن زندگي مشترك.....

...

از جمله مهم‌ترين عوامل سعادت و خوشبختي در زندگي، تفاهم، درك متقابل، آرمان مشترك، تعهد به اصولاخلاقي، انضباط و اهتمام به زندگي است. در پرتو اين اصول، مي‌ توان عشق به زندگي را تقويت نمود و اين عنصراصلي را در زندگي حفظ كرد.
براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك:
1- آيين همسرداري، ابراهيم اميني
منبع:سايت انوار طاها

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.